Sunday

Θησαυρός η Δωδώνη
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Εξαπλασίασαν τον μισθό του προέδρου της!

Η Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη ΑΕ, θυγατρική της ATEbank στην Ήπειρο, είναι μια από τις μεγαλύτερες αγροτικές βιομηχανίες της χώρας. Στηρίζει όλη την κτηνοτροφική παραγωγή της Ηπείρου και εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδημα στους κτηνοτρόφους.

Περισσότεροι από 8.000 κτηνοτρόφοι παραδίδουν το γάλα στη Δωδώνη ΑΕ και μάλιστα με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Η Δωδώνη σήμερα παράγει 12.000 τόνους φέτας τον χρόνο και είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής παγκοσμίως. Ο συνολικός τζίρος της με όλα τα τυροκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, γραβιέρα κ.λπ.) ανέρχεται στα 110 εκατ. ευρώ. Αξίζει λοιπόν να τύχει προσοχής μια και είναι η μόνη οικονομικά υγιής αγροτική βιομηχανία θυγατρική της ATEbank.

Το 2004 η νέα διοίκηση της ATEbank, αναφορικά με τη Δωδώνη, είχε πρώτο μέλημα την εξεύρεση κατάλληλου μάνατζερ, γνώστη του αντικειμένου, για να του αναθέσει τη διοίκηση της εταιρείας. Με ανακοίνωση στον Τύπο προσκάλεσε τους σχετικούς με το αντικείμενο ενδιαφερόμενους και προσέλαβε αυτόν με την μεγαλύτερη εμπειρία στον κλάδο. Δεν προσέφυγε η διοίκηση της ATEbank στην τοποθέτηση κάποιου κομματικού στελέχους, παρά τις πιέσεις, άσχετου με το αντικείμενο.

Το μεγάλο πρόβλημα της εταιρείας τον Απρίλιο του 2004 είχε να κάνει με τη διάθεση της παραγωγής φέτας, πρόβλημα οξυμμένο, αρκεί να αναφερθεί ότι η νέα διοίκηση έπρεπε να βρει λύση και να διαθέσει 4.800 τόνους αποθεμάτων φέτας, του βασικού προϊόντος της εταιρείας. Ήδη η Δωδώνη είχε απολέσει μερίδια αγοράς και η ποιότητα του προϊόντος είχε κάποια προβλήματα. Η νέα διοίκηση με πολλή δουλειά, μεθοδικά και αποτελεσματικά κατάφερε να ομαλοποιήσει τα αποθέματα και το 2009 να τα μηδενίσει. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία, οφείλονται στο άνοιγμα των αγορών τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Πέρα από το άμεσο πρόβλημα διάθεσης της παραγωγής, η διοίκηση που ανέλαβε τον Απρίλιο του 2004 ασχολήθηκε σοβαρά και με τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, αρκεί να σημειωθεί ότι στη διάρκεια 2004-2009 πραγματοποιήθηκαν απαραίτητες επενδύσεις ύψους 13 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται εδώ ότι όλες οι επενδύσεις έγιναν με αυτοχρηματοδότηση, αφού και τα πέντε χρόνια η βιομηχανία ήταν κερδοφόρα. Με τις νέες επενδύσεις σήμερα η Δωδώνη είναι μια υπερσύγχρονη και αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής. Η διοίκηση επί ΝΔ, στηρίζοντας τους παραγωγούς, χορήγησε συνολικά πριμ (συμπληρωματικές τιμές) ύψους 16 εκατ. ευρώ στην πενταετία. Διατήρησε τις υψηλότερες τιμές παραγωγής ανά τη χώρα για το πρόβειο γάλα και έτσι στήριξε την πολυκερματισμένη προβατοτροφία της Ηπείρου. Κατάφερε, με άλλα λόγια, η διοίκηση της Δωδώνης στην πενταετία 2004-2009 να έχει ευχαριστημένους παραγωγούς –άριστο προϊόν– αφού οι βελτιώσεις της ποιότητας φέτας ήταν τεράστιες, δημιουργήθηκαν νέες αγορές για διάθεση των προϊόντων, υπήρξε κερδοφορία και, τέλος, μηδενίστηκαν τα αποθέματα φέτας.

Η εταιρεία επί ΝΔ επειδή, όπως προαναφέρθηκε, στελεχώθηκε από άτομα της αγοράς και όχι από κομματικούς-κουμπάρους και άλλους κομματικούς παράγοντες όπως έγινε σήμερα, κατάφερε να λειτουργήσει ως μια ανεξάρτητη-αυτόνομη παραγωγική μονάδα, χωρίς κομματικές και άλλες παρεμβάσεις.

Με λίγα λόγια τα πεπραγμένα της διοίκησης επί ΝΔ ήταν θετικά τόσο για την εταιρεία όσο και για την κτηνοτροφία και το εισόδημα των κτηνοτρόφων της Ηπείρου. Χρειάζεται ωστόσο μια καλύτερη και προσεκτική διαχείριση του προβλήματος των αποθεμάτων του αγελαδινού γάλακτος και ειδικότερα σήμερα που οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής γάλακτος έχουν «ρίξει» αρκετά τις τιμές, ενώ η Δωδώνη διατηρεί ακόμα τιμές παραγωγής αγελαδινού γάλακτος πολύ πάνω από την αγορά. Όλα τα παραπάνω στην πενταετία έγιναν με πνεύμα συνεργασίας παραγωγών - βιομηχανίας.

Δεν γνωρίζουμε ωστόσο ποιες είναι οι προθέσεις της νέας διοίκησης της εταιρείας και ποια πολιτική θα ακολουθήσει. Όμως αν αναλογιστεί κανείς ότι η εταιρεία στελεχώθηκε και μάλιστα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου από κομματικό άτομο, άσχετο με το αντικείμενο και την αγορά, πιστεύουμε ότι δεν υπήρξε ένα καλό ξεκίνημα.

Ένα δεύτερο θέμα είναι οι αμοιβές, καθώς και η αύξηση των μελών του ΔΣ από 5 σε 7 άτομα. Γιατί άραγε ο πρόεδρος της εταιρείας σήμερα, σε ημέρες κρίσης για την ελληνική οικονομία, να αμείβεται με ποσό 6.000 ευρώ τον μήνα όταν ο προηγούμενος πρόεδρος αμειβόταν με 528 ευρώ τον μήνα;

Αυτά είναι τα πρώτα δείγματα γραφής της «νέας» πολιτικής του ΠΑΣΟΚ περί στελέχωσης των επιχειρήσεων και οργανισμών με άτομα που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία περί το αντικείμενο των επιχειρήσεων και οργανισμών που στελεχώνουν.

No comments: